PRIVACY STATEMENT LEKKERBOOTJEVAREN.NL V.O.F.

Pdf-versie downloaden 

september 2018

VERANTWOORDELIJKE

Lekkerbootjevaren.nl VOF is verantwoordelijk voor de verwerking van weergegeven in dit privacy statement.

CONTACTGEGEVENS

Lekkerbootjevaren.nl VOF, Wittevrouwensingel 95, 3514 AL, Utrecht Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 62392638,
BTW nummer NL854800219.B01

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

persoonsgegevens zoals

Lekkerbootjevaren.nl VOF verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt en bestaan uitNaam;

 1. Adres;
 2. Postcode
 3. Woonplaats;
 4. E-mail adres;
 5. (mobiel) telefoonnummer;
 6. De duur en tijdstip van het sitebezoek;
 7. De eventueel door u verstrekte persoonlijke gegevens die via mail en/of via onze website aan ons verstrekt zijn.

WIE ZIJN DE BETROKKENEN?

Lekkerbootjevaren.nl VOF verwerkt (persoons)gegevens van de volgende categorieën betrokkenen:

 1. Klanten.
 2. Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Lekkerbootjevaren.nl VOF.
 3. Bezoekers van onze website.

WAAROM MAG Lekkerbootjevaren.nl VOF DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten wij ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

 1. Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst tussen ons en onze opdrachtgevers.
 2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 1. Facturatie.
 2. Uitvoering van opdrachten voor onze klanten.

VERSTREKKING VAN JE GEGEVENS AAN DERDEN

Wij maken geen gebruik van een derde partij voor marketing- en salesdiensten. Dit doen wij alleen met onze leverancier van ons boekhoudpakket Twinfield. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ook komen wij hierin overeen dat de data (voor zover zij daar toegang tot hebben) slechts ten behoeve van Lekkerbootjevaren.nl VOF wordt gebruikt en dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

PRIVACY STATEMENT LEKKERBOOTJEVAREN.NL V.O.F. september 2018

KLANTONDERZOEKEN

Indien u deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van Lekkerbootjevaren.nl VOF, verwerken wij geen extra gegevens dan diegene die wij al in bezit hebben. Wij vragen in ons klantonderzoek of u akkoord gaat om uw bevindingen onder vermelding van alleen uw voornaam online te zetten. Wij zullen hierin altijd uw keuze respecteren.

WEBSITE

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt gegevens die een analyse van het gebruik van de website door jou mogelijk maken. De door de website verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Uw IP adres wordt geanonimiseerd. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om eventueel andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast worden gegevens gestuurd via een beveiligde verbinding (versleuteld) en passen we diverse fysieke beveiligingsmaatregelen toe. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Lekkerbootjevaren.nl VOF. en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@lekkerbootjevaren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

Lekkerbootjevaren.nl VOF behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bovenstaande verklaringen zijn niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.